【 LANDING THÁNG 2 】ĐẠT MỐC ĐIỂM DANH - NGẬP TRÀN KNB

🌸🌸🌸 ĐẠT MỐC ĐIỂM DANH - NGẬP TRÀN KNB 🌸🌸🌸

- Đối Tượng Tham Gia : Tất Cả Người Chơi Có LV từ 60 trở lên

- Trong thời gian sự kiện có 3 mốc : 

+ Chỉ nhận được 1 CODE trong thời gian sự Kiện .Tính mốc tích nạp SHC cao nhận để nhận mốc CODE trong thời gian sự kiện. 

+ VD : 450SHC => Nhận CODE 100SHC , 850 SHC => Nhận CODE 500 SHC

 

Mốc 1 - 100 SHC
1000 KNB + 1 ĐAN ĐỘT PHÁ BỘ YÊN CƯƠNG

Mốc 2 - 500 SHC
2000 KNB + 2 ĐAN ĐỘT PHÁ BỘ YÊN CƯƠNG
Mốc 3 - 1000 SHC
3000 KNB + 3 ĐAN ĐỘT PHÁ BỘ YÊN CƯƠNG

 

⚠⚠⚠ Lưu ý:

- 1 Tài khoản đổi được tối đa 1 code

- 1 Tài khoản CHỈ ĐƯỢC SÀI CODE Ở CỐ ĐỊNH TÀI KHOẢN ĐÓ

- Nạp từ 00:01' 05/02/2024 sẽ được tính lượt quay

- Mọi trường hợp đổi Linh Ngọc vào game trước 00:00 05/02/2024 dẫn đến việc không nhận được lượt chơi BQT không chịu trách nhiệm

- Mọi thắc mắc inbox fanpage để được hỗ trợ nhanh nhất

Game